Oferta/Regulamin

Jedzenie jest niezbędnym elementem życia człowieka, a szereg badań dowodzi, że prawidłowe odżywianie pozwala zachować zdrowie, wspomaga proces leczenia oraz zapobiega wielu chorobom.

Jednak poza tą jakże ważną rolą zdrowotną jedzenie spełnia również wiele innych funkcji. Przede wszystkim jedzenie powinno być przyjemnością, a wspólne rodzinne posiłki okazją do spotkań i rozmów bez myślenia o wyrzeczeniach. I właśnie ten złoty środek między zdrowiem, a przyjemnością staram się osiągnąć w pracy z pacjentami.

Zakres usług obejmuje żywienie osób zdrowych i chorych w każdym wieku oraz prowadzenie żywieniowe kobiet w trakcie ciąży i laktacji. Swoją ofertę kieruje również do sportowców i wegetarian. Dokładam wszelkich starań aby nowy sposób odżywiania pacjenta nie tylko był zdrowy, ale również smaczny i nie wymagający zbyt wielu wyrzeczeń.
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Edukacja żywieniowa
 • Planowanie jadłospisów
 • Diety odchudzające, eliminacyjne oraz w chorobie
 • Analiza masy i składu ciała
 • Analiza postępów
 • Wsparcie w trakcie wdrażania zmian żywieniowych w życie
 • Motywowanie i utrzymywanie motywacji w trakcie terapii żywieniowej
 • Warsztaty grupowe
 • Szkolenia

Pierwsza wizyta
Pierwsza wizyta służy przede wszystkim poznaniu pacjenta zarówno poprzez szczegółowy wywiad żywieniowy jak i rozmowę. Podczas tej konsultacji przeanalizuje również dotychczasowy sposób żywienia i dokonam pomiarów oraz analizy składu ciała. Na koniec spotkania porozmawiamy o oczekiwaniach pacjenta i wspólnie ustalimy plan działania dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta. Na pierwszą wizytę proszę zabrać ze sobą:
 • wyniki badań laboratoryjnych (morfologia krwi, lipidogram-poziom cholesterolu, poziom glukozy we krwi)
 • ewentualne wypisy ze szpitala z ostatnich 6 miesięcy
 • Listę przyjmowanych leków i suplementów wraz z dawkowaniem
 • Dziennik żywieniowy z 2 dni- notatki o tym co się je, kiedy i w jakiej ilości np. 7.00 dwie kromki chleba pełnoziarnistego z masłem, serem żółtym (2 plastry), sałatą i połówką pomidora, szklanka soku pomarańczowego
Czas trwania: około 60 minut

Wizyta kontrolna
Służy analizie efektów dietoterapii na podstawie rozmowy z pacjentem oraz pomiaru i analizy składu ciała. Dodatkowo w zależności od potrzeb pracujemy nad edukacją żywieniową, motywacją oraz modyfikujemy plan działania.

Wizyty kontrolne powinny odbywać się co 2-3 tygodnie dla kontrolowania efektów i ewentualnego modyfikowania planu żywieniowego tak aby terapia była jak najskuteczniejsza. Częste wizyty wpływają korzystnie również na motywację pacjenta.

Czas trwania: około 20-30 minut

Wizyta bez jadłospisu
Przeznaczona dla osób, którym zależy przede wszystkim na edukacji żywieniowej, a nie na prowadzeniu terapii żywieniowej np.
 
 • rodzice „niejadków”
 • bliscy osób z zaburzeniami odżywiania
 • osoby chcące zweryfikować czy ich styl żywienia jest prawidłowy
​Przebieg wizyty jest w pełni uzależniony od potrzeb pacjenta i jest ustalany indywidualnie.

Pomiary ciała oraz analiza składu ciała  
W trakcie pierwszej wizyty oraz wizyt kontrolnych dokonuje pomiarów obwodów ciała oraz analizy składu ciała, sprawdzam m.in. zawartość tkanki tłuszczowej, wody i mięśni w organizmie. Analiza składu ciała wykonywana jest na boso- bez butów i skarpetek/rajstop. Pomiaru dokonuje za pomocą profesjonalnego analizatora składu ciała InBody 170.

Najlepiej, gdy pomiary dokonywane są w samej bieliźnie, jednak badanie można przeprowadzić również w ubraniu. Należy wtedy ubrać się tak aby móc zostać w lekkich, niezbyt obszernych rzeczach np. podkoszulka + legginsy lub coś podobnego. Byle nie były to grube, jeansowe spodnie i obszerny sweter- wyniki będą mocno zaburzone. Najlepiej jeśli analiza wykonana jest około 2 godziny po posiłku i ewentualnym treningu. Warto również, aby pacjent przed wizytą skorzystał z toalety ponieważ wypełniony pęcherz moczowy analizator traktuje jako tkankę tłuszczową.

Analizy składu ciała nie można wykonać u osoby z rozrusznikiem serca. Nie wykonuje się jej również u małych dzieci i kobiet w ciąży co nie wyklucza oczywiście dietoterapii.

Uwagi
Podany czas i przebieg wizyty jest orientacyjny. Każda wizyta przebiega inaczej w zależności od potrzeb i oczekiwań pacjenta oraz od etapu dietoterapii. Na każdej wizycie staram się wyjaśnić wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na wszystkie pytania pacjenta.

Jadłospis wraz z zaleceniami zostaje przesłany w formie elektronicznej lub jest do odebrania w gabinecie w ciągu 7-10 dni.

Czas trwania terapii jest bardzo indywidualny i zależy od celu jaki chce osiągnąć pacjent. Orientacyjny czas do osiągnięcia celu ustalamy podczas pierwszej lub drugiej wizyty.

Podczas całej terapii pozostaję w stałym kontakcie z pacjentem zarówno mailowym jak i telefonicznym.
Regulamin
1. Poniższy regulamin, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki klientów gabinetu "Liness", działającego w Zabrzu przy ul. Wolności 262 p. 305, świadczącego usługi w zakresie doradztwa żywieniowego oraz usług dietetycznych.
2. Każdy Klient Liness zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Za klienta uważa się każdą osobę korzystającą z usług gabinetu Liness.
4. Klientem Liness może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba poniżej 18 roku życia. Wizyty z osobami niepełnoletnimi odbywają się za zgodą i przy obecności opiekunów prawnych. Wszystkie zalecenia przekazywane są opiekunowi prawnemu.
5. Wszystkie usługi świadczone przez gabinet Liness są odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.liness.pl oraz dostępnym w siedzibie gabinetu.
6. Opłaty za usługi świadczone przez gabinet Liness pobierane są w dniu konsultacji. W przypadku formy płatności w ratach pierwszą część opłaty należy uiścić w dniu pierwszej konsultacji.
7. W przypadku rezygnacji z wizyty Klient ma obowiązek poinformować o tym pracownika gabinetu Liness co najmniej 2 dni przed ustalonym terminem.
8. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za nadpłatę za wybrany pakiet.
9. Klient powinien poinformować specjalistę Liness o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych. Przed przystąpieniem do korzystania z usług gabinetu Linnes Klient powinien ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwskazań do stosowania diety.
10. Klient jest świadomy, że ukrywanie istotnych dla dietoterapii informacji może mieć negatywny wpływ na jego stan zdrowia, za co gabinet Liness nie ponosi odpowiedzialności.
11. Klient jest świadomy, że przygotowany dla niego program żywieniowy przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny oraz że dostarczone przez gabinet Liness zalecenia dotyczące zmiany trybu życia nie są jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia wyznaczonego przez Klienta celu. Jednocześnie Klient jest świadomy, że zaproponowany plan żywieniowy wymaga og niego pracy i zaangażowania.
12. Klient jest świadomy, że wszelkie materiały w tym zalecenia, jadłospis i inne zostaną przekazane w wybranej przez Klienta w formie w ciągu 10 dni roboczych od wizyty.
13. Klient jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie przekazane przez Gabinet Dietetyczny Liness materiały są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
14. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Liness Gabinet Dietetyczny z siedzibą przy ul. Wolności 262 p.305, 41-800 Zabrze, adres e-mail dietetyk@liness.pl, strona internetowa: www.liness.pl NIP 6312514195 zwany dalej „Administratorem”.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • świadczenia usług przez Administratora opisanych w regulaminie i ofercie dostępnych w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej
 • zarezerwowania i zmiany terminu wizyty
 • zadawania pytań oraz udzielania informacji drogą elektroniczną i telefoniczną
 • tworzenia analiz, zestawień i statystyk
 • wysyłania newslettera
 • niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem świadczenia usług dietetycznych w tym przeprowadzania prelekcji, warsztatów, konsultacji oraz układania jadłospisów oraz wysyłania ich drogą elektroniczną lub korespondencją papierową. Brak podania danych osobowych uniemożliwi administratorowi świadczenie usług. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dokładnego świadczenia usług dietetycznych uwzględniających dane jednostki chorobowe i dolegliwości. Brak zgody uniemożliwi prawidłowe zrealizowanie tych usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”)
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom fizycznym lub prawnym upoważnionym przez administratora w związku z realizacją celów, o których mowa w pkt. 2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
 4. Administrator może przekazać podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach serwisu www.liness.pl Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu usprawnienie serwisu oraz dostosowanie do potrzeb użytkowników.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy jak i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do: realizacji posprzedażowej obsługi klientów, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych wskazanego w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 
 
Przeczytaj od razu kolejne informacje z działu:

Cennik  

umów się na wizytę!


​Gabinet Dietetyczny

ul. Wolności 262 p. 305, 41-800 Zabrze

tel. 509 572 472
dietetyk@liness.pl

Godziny otwarcia
wtorek 9-14
środa 14-18

czwartek 13-18